Entegre Yönetim Sistemi Politikası

ELS Lojistik

Firmamızın sahip olduğu yönetim sistemleri şartlarına uygun olarak sistemimizi sürdürmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,

Yönetim sistemlerinin hedeflenen çıktılarına ulaşmasını güvence altına almayı,

Mevcut sistem ve süreçlerimizi teknolojideki gelişmelerle entegre ederek sektördeki gelişmeleri yakından takip etmeyi,

Müşteri memnuniyeti ve talebi doğrultusunda; kalite, çevre ve güvenlik standartlarına uygun hizmeti gerçekleştirmeyi,

Çalışanların kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak bir ortam yaratmayı,

Etkin yönetim sistemleri için, “Süreç Yaklaşımı” ve “Risk Temelli Düşünce” felsefesinin kullanımını tüm kurum içerisinde teşvik edeceğini ve sürdüreceğini Sürdürülebilir çözüm süreçlerinde yasal/ulusal mevzuatlara uyum ve mali sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamayı,

Çalıştığımız çevreyi kirletmemeyi, doğal kaynaklarımızı korumayı, kaynak kullanımını en aza indirmeyi, prosesleri daha verimli olacak şekilde geliştirmeyi,

İş güvenliğini sağlamak için çalışanların kontrol ve denetim süreçlerini etkin biçimde programlamayı ve uygulamayı, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemeyi taahhüt ederiz.